Konsultacje społeczne - plan miejscowy dla obrębu nr 4

Informator dla mieszkańców z zakresu konsultacji społecznych

Jako podsumowanie konsultacji planu miejscowego dla obrębu nr 4 powstał informator dla mieszkańców. Zapraszamy do zapoznania się z nim wszystkich, których interesuje udział w procesie konsultowania dokumentów planistycznych.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery