Różne

Wstrzymanie naboru dla przydomowych oczyszczalni ścieków

Na początku lutego informowaliśmy Państwa o dwóch programach dotacyjnych dofinansowanych z WFOŚiGW w Łodzi. Dotyczyły one przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przedsięwzięć dotyczących budowania przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Niestety, od dnia 16 lutego 2021 r. nabór wniosków do Programu Priorytetowego pn. „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego w latach 2021-2022” został wstrzymany i wnioski złożone po tym terminie nie będą już rozpatrywane.

Nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach programu dla przedsięwzięć usuwania wyrobów zawierających azbest 2021 – 2022 jest kontynuowany. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r.

  • logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i...

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery