Różne

„Mój Elektryk” – dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego

12 lipca został uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie zakupu samochodów zeroemisyjnych, czyli elektrycznych i wodorowych, dla osób fizycznych w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”.

Bezzwrotna dotacja na zakup pojazdu zeroemisyjnego

Program przewiduje możliwość otrzymania z NFOŚiGW bezzwrotnej dotacji do zakupu fabrycznie nowych pojazdów zeroemisyjnych kategorii M1, których cena (koszt nabycia) nie przekracza 225.000 zł - limit cenowy nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji, której wysokość to nie więcej niż 18.750 zł, a w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny nie więcej niż 27 000 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy kierować do NFOŚiGW w wersji elektronicznej przez generator wniosków o dofinansowanie. Nabór wniosków dla osób fizycznych potrwa do 30 września 2025 r. albo do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowania w programie.

Więcej informacji o programie.

  • logo elektromobilność
  • logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska
  • logo NFOŚ i GW

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery