Program "Moja Woda"

Dotacje z nowego programu „Moja woda”

W nowym programie Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie można otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Właścicielowi domu jednorodzinnego, który zdecyduje się na wykonanie przydomowej mikroinstalacji wodnej,  przysługuje dotacja do 80% kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Przy czym uwzględniane są tylko koszty poniesione po 1 czerwca 2020 r. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, czyli:

 • przewodów odprowadzających wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej),
 • zbiornika retencyjnego podziemnego lub nadziemnego,
 • oczka wodnego,
 • instalacji rozsączającej oraz elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.


Skutkiem realizacji działań objętych dofinansowaniem będzie sytuacja, w której wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających wodę poza teren nieruchomości na sąsiadujące ulice czy place. Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Wnioski będzie można składać od początku lipca 2020 r. do  Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w przypadku Rawy Mazowieckiej jest to WFOŚiGW w Łodzi.
Program „Moja Woda” powstał z  inicjatywy Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce.   Pozwoli on sfinansować 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacuje się, że przydomowe inwestycje zatrzymają 1 mln m³ wody rocznie w miejscu jej opadu na prywatnych działkach. Ten milion metrów sześciennych wody nie trafi do kanalizacji, a jednocześnie zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczy nawalnych.

 

 • data: 2020-06-15
 • Logotyp Ministerstwa Klimatu
 • Logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i...
 • Grafika Programu Moja Woda
  Woda to skarb, o który musimy zadbać
  Dlatego Ministerstwo Klimatu wprowadza program #MojaWoda
  Loga Ministerstwa Klimatu i NFOŚiGW

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery