Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych LPRu

Rozpoczynamy dziś, 12 października, konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy Mazowieckiej. Ideą konsultacji jest możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców do projektu dokumentu.

Z treścią Programu Rewitalizacji mogą się Państwo zapoznać, otwierając załącznik zamieszczony od dnia 14 października poniżej na stronie oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta. Program Rewitalizacji dostępny będzie w tym samym terminie również w wersji drukowanej w głównej siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5, na parterze. Obecnie zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótką charakterystyką Programu, zawartą w załączniku.

We wskazanym wyżej miejscu budynku Urzędu Miasta znajdą się też formularze konsultacji, na których można zgłaszać opinie na temat prezentowanego projektu Programu. Wypełniony formularz wrzucamy do urny. Formularz znajduje się też pod niniejszym tekstem w formie załącznika oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta. Uzupełniony formularz przesyłamy na adres email: um@rawamazowiecka.pl.

Konsultacje trwają od 12 października (spotkanie otwierające) do 16 listopada br. i w tym okresie mogą Państwo wyrazić swoje zdanie na temat projektu Programu Rewitalizacji. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

  • autor: WRGPiIE

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery