Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami

Konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

Zapraszamy na spotkanie otwierające konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

W poniedziałek, 22 lutego br. zostanie zaprezentowana przedmiotowa koncepcja ubranistyczno-architektoniczna centrum naszego miasta.

Opinie oraz uwagi na temat przedstawionej koncepcji będzie można zgłaszać aż do dnia 29 lutego br. włącznie przy pomocy formularza konsultacji, dostępnego od dnia 22 lutego na tej stronie i w BIP-ie oraz w formie wydrukowanej – w siedzibie Urzędu Miasta.

Liczymy na Państwa obecność w dniu 22 lutego 2016r., o godz. 16:30 w sali widowiskowej (duża sala) Miejskiego Domu Kultury przy ul. Krakowskiej 6c.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem poniżej, zawierającym zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i wzór formularza konsultacji.

 • Projekt koncepcyjny
 • Widok założenia z lotu ptaka
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Piłsudskiego
 • Projekt koncepcyjny ulica Wyszyńskiego
 • Projekt koncepcyjny ulica Wyszyńskiego
 • Projekt koncepcyjny ulica Wyszyńskiego
 • Projekt koncepcyjny Plac Wolności
 • Projekt koncepcyjny Plac Wolności
 • Projekt koncepcyjny Plac Wolności
 • Projekt koncepcyjny Plac Wolności
 • Projekt koncepcyjny ulica Zamkowa

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery