Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego

Wymagane Dokumenty

  1. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców dziecka.
  2. Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa w przypadku, gdy w sporządzonym już akcie urodzenia dziecka został wpisany, jako ojciec - mąż matki, nie będący ojcem biologicznym dziecka.
  3. Zaświadczenie lekarza o ciąży- w przypadku, gdy uznanie dotyczy dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego.

Uwagi

Uznać ojcostwo można:

  • dziecka, co do którego nie zaszło domniemanie pochodzenia od męża matki lub gdy zostało zaprzeczone ojcostwo,
  • gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,
  • gdy dziecko jest małoletnie (dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa).
  • przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
  • uznanie ojcostwa dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim;

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

Banery

Kalendarium

Banery