Aktualności 2018

Rawa z dofinansowaniem na Dzienny Dom Seniora

W dniu 15 marca 2018 r. burmistrz Rawy Mazowieckiej Dariusz Misztal na zaproszenie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elzbiety Rafalskiej wziął udział w uroczystości podpisania umowy na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018.

W wyniku realizacji tego zadania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka powstanie miejsce dziennej opieki seniorów tj. osób w wieku 60+ - Dzienny Dom „Senior +”. Kwota dofinasowania na powyższe zadanie to ok. 240 tys. zł.

Założeniem projektu jest aktywizacja osób starszych z obszaru Miasta Rawa Mazowiecka. W jego ramach Miasto Rawa Mazowiecka zapewni seniorom możliwość korzystania z infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego w dniach od poniedziałku do piątku przez okres co najmniej 8 godzin. Dodatkowo zostanie zapewniony co najmniej jeden gorący posiłek dziennie w ramach prowadzenia placówki. Poza tym realizacja projektu zapobiegnie wykluczeniu społecznemu, a także stanowi bodziec do działań prozdrowotnych. Placówka Dziennego Domu Senior + będzie składała się z następujących pomieszczeń:
•    1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, jadalni,
•    pomieszczenie lub aneks kuchenny wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożycia posiłku,
•    1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów,
•    pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu z indywidualnymi szafkami,
•    łazienka wyposażona w 2 toalety, umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem,
•    pokój zabiegowo-pielęgniarski,
•    1 pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, kanapy i fotele oraz komputerem z dostępem do internetu.

Regulamin korzystania ze wsparcia w ramach placówki zostanie sformułowany po otrzymaniu środków na jego utworzenie.
Utworzenie Dziennego Domu Seniora nastąpi do końca roku 2018 (wykonanie prac adaptacyjnych wraz z zakupem wyposażenia). Rozpoczęcie funkcjonowania planuje się na styczeń 2019.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery