Aktualności 2020

Płatności w kasie Urzędu Miasta

W związku z sytuacją w kraju spowodowaną zagrożeniem koronawirusem, z dniem 12 marca 2020 roku Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiesza pracę Kasy Urzędu Miasta do odwołania.

Wszelkie opłaty prosimy dokonywać poprzez elektroniczne usługi bankowe.

Przypominamy numery rachunków bankowych :

  • rachunek o numerze: 24 9291 0001 0054 2395 2000 0010 dotyczy: podatku od nieruchomości ,rolnego, leśnego, od środków transportu, czynszu dzierżawnego, użytkowania  wieczystego, zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • rachunek o numerze: 04 9291 0001 0054 2395 2000 0370 dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • rachunek o numerze: 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 dotyczy: wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umów, kaucji,
  • rachunek o numerze: 51 9291 0001 0054 2395 2000 0300 dotyczy: wpłat za udostępnienie danych osobowych, opłat za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny

Apelujemy również o ograniczenie załatwiania spraw osobiście. Pracownicy są przygotowani do załatwiania Państwa spraw w formie telefonicznej i mailowej.

Za utrudnienia przepraszamy.
                                                   

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery