Aktualności 2020

USC i referat spraw obywatelskich - obsługa interesanta

Zmieniają się zasady obsługi interesanta w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich.

Urząd Stanu Cywilnego do dnia 25 marca 2020 r. bezpośrednio obsługiwać będzie interesantów w godzinach od 8.00 do 12.00 wyłącznie w sprawach:

  • rejestracja dziecka urodzonego w Rawie Mazowieckiej,
  • rejestracja zgonu, który nastąpił na terenie miasta i gminy Rawa Mazowiecka,
  • zawarcia małżeństwa.

W sprawach przyjęcia zapewnienia do zawarcia małżeństwa cywilengo lub wyznaniowego oraz wydania zaświadczeń, interesanci będa przyjmowani po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel. 46 814 47 79 lub kom. 785 555 976).

Wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego będą przyjmowane i realizowane:

  • pocztą tradycyjną – wersja papierowa ‒ wysyłka na adres wnioskodawcy,
  • przez ePUAP – wersja elektroniczna – wysyłka przez ePUAP.

Druki wniosków do pobrania

Referat Spraw Obywatelskich do dnia 25 marca 2020 r. bezpośrednio obsługuje interesantów w godzinach od 8.00 do 12.00 wyłącznie w sprawach:

  • wydanie dowodu osobistego,
  • przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wnioski o wydanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych będą przyjmowane i realizowane:

  • pocztą tradycyjną – wersja papierowa ‒ wysyłka na adres wnioskodawcy,
  • przez ePUAP – wersja elektroniczna – wysyłka przez ePUAP.

W godzinach pracy urzędu pracownicy będą dostępni pod numerami telefonów: 46 814 21 80 lub 530 949 000.

Piotr Irla - Burmistrz Miasta       

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery