Program Ograniczania Niskiej Emisji

  • -

Informacja o kolejnym naborze wniosków do programu ograniczania niskiej emisji

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany aktualnych pieców na nowe ekologiczne i niskoemisyjne źródła ciepła w ramach realizowanego przez Miasto Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). Ogłoszenie w pierwszym rzędzie kierowane jest do tych mieszkańców Rawy Mazowieckiej, którzy do 27 marca 2017 r. złożyli deklarację o zamiarze przystąpienia do takiego programu i zostały w nim ujęte. Ze względu na konieczność wykonania inwestycji i ich rozliczenia do 28 września 2018 r. prosimy o niezwłoczne składanie wniosków z wraz wymaganymi załącznikami lub deklaracji o rezygnacji z Programu do dnia 26 marca 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5.

Wnioski, złożone przez osoby nie ujęte Programie zostaną umieszczone na tzw. liście rezerwowej i będą rozpatrywane w przypadku pojawienia się oszczędności w Programie lub rezygnacji dotychczasowych wnioskodawców po podpisaniu aneksu z WFOŚiGW w Łodzi.

Formularze wniosku oraz informacje o uzyskaniu dotacji dostępne są w wersji papierowej  w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego 4 (pok. 18) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta www.rawamazowiecka.pl

  • data: 2018-03-12

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery