Konkursy zakończone

Wsparcie finansowe dla zewnętrznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z działalnością skierowaną do młodzieży w Polsce

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest współbeneficjentem w ogólnoeuropejskiej kampanii pod nazwą „#GoEAThical: European youth stand up for sustainable food supply chains that respect migrant workers’ rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration” (docelowa nazwa kampanii: Our Food. Our Future), współfinansowanej przez Komisję Europejską (DG Devco). Głównym celem kampanii jest zachęcenie młodzieży w UE do zaangażowania się w zrównoważoną konsumpcję i produkcję żywności.

Kto może złożyć wniosek?
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie przyznaje organizacjom zewnętrznym (stronom trzecim) wsparcie finansowe na realizację projektów. Pod pojęciem strony trzecie ujęte są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które nie są oficjalnymi partnerami ani beneficjentami projektu, ale są zainteresowane włączeniem się w prowadzone w ramach niego działania. Do składania wniosków zaproszone są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, z siedzibą w Polsce, zorientowane na oddolne działania, które mają (poparte dowodami) doświadczenie w pracy z młodzieżą, w działaniach skierowanych do młodych ludzi. 

Na co można uzyskać dofinansowanie?
Proponowane są następujące działania:
-warsztaty, wykłady, akcje uliczne/happeningi, festiwale, wystawy organizowane dla/wspólnie z młodymi osobami;
-wsparcie działań kampanii w zakresie docierania do osób młodych i angażowania ich w działania Our Food. Our Future;
-rozpowszechnianie działań kampanii Our Food. Our Future wśród młodych ludzi w Polsce.

Termin składania wniosków
Ostateczny termin składania wniosków: 08.02.2021 r.

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu

  • data: 2021-02-04

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery