Konkursy zakończone

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2021

Organizatorem konkursu  jest Fundacja PZU. Jego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

W konkursie mogą brać udział: 

  1. fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 ze zm.), 
  2. stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.), 
  3. uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 W ramach konkursu przyznawane są dotacje na realizację innowacyjnych projektów aktywizacji społecznej kierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W ramach projektów należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.

Wnioski należy składać od dnia 10.05.2021 do dnia 09.06.2021.
Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku o dotację (dalej „Wniosek”) przez stronę internetową Fundacji https://fundacja.pzu.pl/, w zakładce „Złóż wniosek”.

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu

  • data: 2021-05-06

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery