Konkursy zakończone

Rozgrzewamy Polskie Serca

Program Rozgrzewamy Polskie Serca, realizowany  na  zlecenie  Fundacji  PGNiG  S.A.  im.  Ignacego  Łukasiewicza,  jest programem grantowym dla organizacji pozarządowych. Celem Programu jest wspieranie inicjatyw pielęgnujących lokalną kulturę, tradycję i historię. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie i integrować lokalną społeczność wokół: kultury, tradycji lub pamięci historycznej.

Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji. 

Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł na działania służące pielęgnowaniu lokalnej tradycji, historii i kultury.
Wybierając  projekty, jury będzie zwracać uwagę na następujące kryteria:

  1. potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej;
  2. jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem);
  3. zaangażowanie lokalnej społeczności;
  4. atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców.


Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dokonanie rejestracji oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie organizatora, w terminie do 31.07.2021 r.

Informacje pochodzą ze strony internetowej organizatora konkursu

  • data: 2021-06-24

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery