Podstrony strony Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Krakowska 22A, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 811 57 00, e-mail: kontakt@mopsrawa.naszops.pl

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej z obecną siedzibą przy ul. Krakowskiej 22a jest jednostką organizacyjną Miasta Rawa Mazowiecka. Ośrodek działa na podstawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Celem działalności Ośrodka jest w szczególności:

  1. współtworzenie lokalnej polityki społecznej;
  2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
  3. dążenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Banery

Kalendarium

Banery