Usługa weterynaryjna

Usługa weterynaryjna

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka świadczy "Feniks" Lecznica dla Zwierząt Mirosław Charążka, Lubania 90, 96-208 Lubania.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące konieczności wykonania usług w ww. zakresie należy zgłaszać pod nr tel. 503 134 372 lub za pośrednictwem Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka tel. 46 814 34 57.

Banery

Kalendarium

Banery