CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek złożenia deklaracji

CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej posiadanych źródeł ciepła, źródła energii elektrycznej wykorzystywanego w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kto składa deklarację?

Od 1 lipca 2021 r. złożenie deklaracji przez właściciela lub zarządcę budynku, jak również  przez właściciela mieszkania, w którym jest indywidualne źródło ciepła, będzie obowiązkowe bez względu na to, czy budynek jest mieszkalny czy usługowy. Ewidencją zostaną objęte wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła  o mocy nie przekraczającej 1MW.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB https://zone.gunb.gov.pl/, korzystając np. z Profilu Zaufanego,
  • w wersji papierowej, osobiście, w urzędzie gminy właściwym dla umiejscowienia budynku,
  • w wersji papierowej, listownie, wysyłając na adres urzędu gminy właściwego dla umiejscowienia budynku.

Termin złożenia deklaracji

W przypadku budynków istniejących deklarację trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2021 r., a w budynkach nowo powstałych lub w przypadku wymiany źródła ciepła w budynkach istniejących - w ciągu 14 dni od momentu zakończenia budowy lub inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła. Przy czym, w deklaracji należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania w danym budynku. Należy pamiętać, że za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Więcej informacji o CEEB

Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ. Wzór deklaracji jest dostępny:

  • na stronie internetowej miasta
  • w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu,
  • w pokojach nr 9 i 15 w budynku urzędu przy Pl. Piłsudskiego 4.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery