CEEB

Do 30 czerwca złóż deklarację do CEEB

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest poprawa jakości powietrza oraz likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń,  czyli emisji do powietrza substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której miasto będzie mogło wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Termin złożenia deklaracji:

  • dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca.2021 r. -  14 dni od dnia uruchomienia,
  • dla budynków w których źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. to 30 czerwca br.

Wzory deklaracji poniżej

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery