Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +

Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +

Zadanie publiczne pn. „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior +” zostało dofinansowane z dotacji celowej, którą Miasto otrzymało z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020”. Wartość dofinansowania wyniosła 239 681,23 zł, a całkowita wartość zadania to 307 181,19 zł.
Dzienny Dom Seniora, znajdujący się przy ulicy Warszawskiej 12, został otwarty w styczniu 2019 roku i jest prowadzony w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, przy czym każdy z uczestników ma możliwość indywidualnie zadecydować w jakich dniach czy godzinach ma zamiar spędzić czas w placówce. Do dyspozycji uczestników przewidziano m.in  pomieszczenie ogólne, pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni, aneks kuchenny, pomieszczenie klubowe wyposażone w kanapy i fotele, sprzęt RTV oraz komputer z dostępem do internetu, salę aktywności ruchowej, łazienkę i szatnię. W ofercie Dziennego Domu Seniora znajdują się organizowane na miejscu zajęcia i warsztaty tematyczne adekwatne do zainteresowań i możliwości uczestników, jak również zajęcia ruchowe i relaksacyjne, mające na celu poprawę kondycji fizycznej. W ciągu dnia zapewniony jest jeden ciepły posiłek. 

 

  • data: 2021-08-18
  • Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
  • Logotyp Programu Senior +

Banery

Kalendarium

Banery