Organizacja wystawy stałej w zamku

Organizacja wystawy stałej w zamku

Na realizację zadania pn. „Organizacja wystawy stałej: „Dzieje Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej na tle historii miasta i regionu” zostały przyznane środki finansowe środki finansowe pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie działań muzealnych. Wartość dofinansowania wyniosła  70 000,00 zł, a całkowita wartość zadania to 88 100,00 zł.

Wystawa prezentuje w atrakcyjnej formie dzieje zamku oraz najważniejsze wydarzenia z nim związane, także na tle historii Polski. Głównymi wątkami są: historia Siemowita III i jego żony Ludmiły vel Anny, dzieje skarbu kwarcianego, przechowywanego na zamku w Rawie, a także rola zamku jako więzienia, w którym przetrzymywano wiele znanych postaci.

  • data: 2021-08-20
  • Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej
  • Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Banery

Kalendarium

Banery