obowiązki informacyjne

Klauzule  informacyjne do czynności:

  • zameldowania na pobyt stały,
  • zameldowania na pobyt czasowy,
  • wymeldowania z pobytu stałego,
  • wymeldowania z pobytu czasowego,
  • zgłoszenia wyjazdu za granicę,
  • obowiązku meldunkowego cudzoziemców,
  • udzielania informacji adresowej,
  • wydania dowodu osobistego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń PESEL

Banery

Kalendarium

Banery