Aktualności 2022

Nowy sprzęt dla czytelników biblioteki

Do miejskiej biblioteki trafiły cztery laptopy oraz dwa tablety w ramach projektu „Sieć na kulturę” oraz dwa Czytaki z programu Stowarzyszenia „Larix”. Wartość sprzętu to około 9 000 zł - informuje dyrektor Zbigniew Pacho. Pracownicy biblioteki oraz dzieci i młodzież skorzystali również ze szkoleń w ramach "Kompetencji medialnych". Zarówno sprzęt, jak i nowe umiejętności już znajdują praktyczne zastosowanie.

Pierwszy z projektów "Sieć na kulturę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, drugi - projekt stowarzyszenia Larix dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

  • Czytak w MBP (5)
  • Sieć MBP (1)
  • Sieć MBP (2)
  • Sieć MBP (3)
  • Sieć MBP (4)
  • Sieć MBP (5)

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery