Aktualności 2022

"Niebieskie Karty" - ważna procedura w przeciwdziałaniu przemocy

9 maja 2022 r. odbyło się szkolenie dla służb i instytucji dotyczące procedury "Niebieskie Karty" w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Szkolenie poprowadził Pan Zbigniew Rzymkowski. Uczestnicy szkolenia mieli okazję usłyszeć jak wygląda ta procedura z praktycznego punktu widzenia. Celem procedury "Niebieskie Karty" jest zatrzymanie przemocy w rodzinie. 

Szkolenie podkreśliło niezwykle ważną rolę instytucji w przeciwdziałaniu przemocy.

  • kilkanaście osób podczas szkolenia
  • kilkanaście osób podczas szkolenia
  • kilkanaście osób podczas szkolenia

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Dni Rawy Mazowieckiej 2022