Aktualności 2022

Forum Liderów Ekonomii Społecznej

20 czerwca w Świetlicy Środowiskowej pod przewodnim hasłem "Kto, jeśli nie my!" odbyło się Forum Liderów Ekonomii Społecznej. Organizatorami wydarzenia byli: Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi.

Przedstawicielki Instytutu Spraw Obywatelskich, Patrycja Kołomyńska – Denys i Justyna Matusiak, zachęcały organizacje pozarządowe do wykorzystywania narzędzi w celu pozyskiwania środków finansowych, uczyły sposobów pozyskiwania środków finansowych od sponsorów, przedstawiły zasady fundraisingu w organizacji pozarządowej.

Uczestnicy forum odbyli wizytę studyjną w Świetlicy Środowiskowej. Świetlica środowiskowa to miejsce, gdzie dzieci bezpiecznie spędzają czas, a także otrzymują niezbędną pomoc i wsparcie. Pani Kierownik Grażyna Czarnecka opowiedziała uczestnikom forum o działalności i planach świetlicy.

  • uczestnicy forum
  • uczestnicy forum

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery