Aktualności

Umowa na działania w ramach PONE - podpisana

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka uprzejmie informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej” w ramach projektu Program Ograniczania Niskiej Emisji.

Wartość ogólna zadania: 5.889.347,02 ZŁ

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 1.954.582,00 ZŁ. (zaliczka)

Zakres zadania:

Realizacja zadania pod nazwą „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej” obejmuje likwidację lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych i ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej; podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

Link do strony www.zainwestujwekologie.pl

  • data: 2017-08-22
  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery