Aktualności BK

Rawa Mazowiecka zdobyła Nagrodę w XVII Konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich

Nagrodę przyznano za kompleksową rewitalizację historycznego centrum miasta, z wprowadzeniem na miejskim obszarze funkcji społecznych, kulturalnych oraz gospodarczych, związanych z funkcją usługowo – handlową. Zrewitalizowano główne place: Piłsudskiego i Wolności, które zyskały nowy kształt i reprezentatywny charakter. Nowocześnie zaprojektowana przestrzeń centrum zmieniła układ komunikacyjny i organizację ruchu. Wykształcono strefę ruchu uspokojonego, dzięki czemu główne place miasta stały się miejscem bezpiecznym i estetycznym. Na terenie placu Piłsudskiego zostały zachowane wiekowe dęby będące pomnikami przyrody, które dodatkowo zostały podkreślone nowoczesnym oświetleniem. Przestrzeń publiczną placów wzbogacono o ciekawe obiekty małej architektury nawiązujące do historii miejsca, zielone przestrzenie i kolorowe, kwiatowe rabaty. Przeprowadzone prace rewitalizacyjne wyeksponowały wartości kulturowe miejsca oraz podkreśliły charakter i wartość kulturową okolicznych, zabytkowych obiektów, co dodatkowo wzmocniło funkcję turystyczną miasta.

Więcej informacji https://tup.org.pl/konkurs-na-najlepiej-zagospodarowana-przestrzen-publiczna/?fbclid=IwAR1rGJJmAgPqimiioUHZvTMHn6yMntcA50T3lgFSOxiVnvNLvFF8-X3sKqk

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery