Aktualności BK

Zaproszenie na spotkanie w zakresie przybliżenia programu Czyste Powietrze

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach dwulokalowych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne. Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 w sali ślubów znajdującej się w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, ul. Krakowska 6c (I piętro).

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:
    • wymianę źródła ciepła na paliwo stałe,
    • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
    • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
    • mikroinstalację fotowoltaiczną,
    • ocieplenie przegród budowlanych,
    • stolarkę drzwiową i okienną,
    • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa. Podczas spotkania przedstawione zostaną:
    • korzyści płynące z udziału w programie,
    • zasady uczestnictwa w programie,
    • procedura wnioskowania o dofinansowanie oraz o płatność,
    • zmiany programu obowiązujące od 03.01.2023 r.,
    • najczęściej napotykane trudności podczas składania wniosków oraz możliwości zapobiegania ich powstawaniu. 

Jednocześnie przypominamy, że na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi mieszkańcy Miasta, których budynki znajdują się w granicach administracyjnych miasta, mogą otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie skompletowania niezbędnej dokumentacji oraz wypełnienia i złożenia wniosku do Programu. Szczegółowe informacje 
o funkcjonowaniu Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego  programu "Czyste Powietrze" przedstawione zostaną również podczas spotkania.
Program „Czyste powietrze” realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery