Aktualności BK

Komunikat dot. programu "Maluch+ 2022-2029"

W zawiązku z możliwością ubiegania się o środki w ramach programu „Maluch+ 2022-2029” informujemy, że na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdą Państwo informacje na temat Metodologii obsługi wniosków RKZ-1 i RKZ-2, które są niezbędne do przeprowadzenia rejestracji lub zmiany w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestracja żłobka lub klubu dziecięcego pozwala na ubieganie się o środki na dofinansowanie tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki. Szczegóły dotyczące programu „Maluch+” również znajdują się na stronie MPiPS w zakładce MALUCH+ 2022-2029.

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery