Aktualności BK

Ruszył nabór do konkursu " Rawa Mazowiecka - Miastem Kwiatów i Zieleni"

Burmistrz Miasta Piotr Irla zaprasza do udziału w konkursie pn. „Rawa Mazowiecka  – Miastem Kwiatów i Zieleni”.

Konkurs będący już tradycją w naszym mieście, zakłada podniesienie estetyki miasta oraz wyróżnienie mieszkańców, którzy kładą nacisk na otaczającą ich przestrzeń. Celem konkursu jest także podniesienie poczucia współodpowiedzialności za wygląd Naszego Miasta, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia oraz pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w zakresie dbałości o środowisko naturalne. 

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy domów jedno i wielorodzinnych, zamieszkujących w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. Karty zgłoszeń do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Urzędu Miasta – Biuro Podawcze, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka (z dopiskiem na kopercie:  Konkurs – „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni”) oraz elektronicznie na adres – email um@rawamazowiecka.pl w terminie do dnia 15.06.2024 r. Kartę zgłoszenia  należy złożyć na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu.

Następnie komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta dokona oceny obiektów na podstawie oględzin podczas, których  wykona dokumentację fotograficzną w terminie do 15 lipca.  Po zweryfikowaniu zdjęć komisja konkursowa dokona oceny wg. kryteriów wymienionych  w pkt. VI regulaminu i wyłoni zwycięzców.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w miesiącu październiku br. (uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym terminie).

Dla zwycięzców przewidziano „atrakcyjne nagrody” a dla pozostałych wyróżnienia i dyplomy.

Plakat informacyjny

  • Plakat kwiaty Informacje o konkursie

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery