Remont hali sportowej Tatar

Wybudowana w latach 80-tych hala sportowa od lat domagała się remontu.  Hala nie spełniała kryteriów izolacyjności, była obiektem niedogrzanym. Pierwotnym założeniem była termomodernizacja hali, by ograniczyć ilość energii elektrycznej i cieplnej niezbędnej do ogrzewania i funkcjonowania budynku.

W roku 2019 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej robót termomodernizacyjnych budynku hali sportowej przy ul. Tatar. Zgodnie z tą dokumentacją dokonano rozbiórki ścian i dachu. Wykonano nowe pokrycie dachowe oraz zainstalowano ściany hali z płyt typu PIR, które zapewniają doskonałą termoizolację. Na dachu zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne. W środku hala została wyposażona w nowoczesną wentylację, została również zainstalowana nowa instalacja centralnego ogrzewania.

W trakcie prac remontowych hali uznano, że niezbędne są dodatkowe prace w postaci kompleksowej przebudowy zaplecza hali. Przygotowano drugą część dokumentacji projektowej i według niej przeprowadzono remont. Przebudowano całe zaplecze, zostały zlikwidowane bariery dla osób z niepełnosprawnościami i zaaranżowano nowe wnętrza: nowe szatanie, łazienki, pomieszczenia socjalne. Dodatkowo powstała mała sala, która może pełnić rolę sali fitness lub do innych ćwiczeń. Teren wokół hali został odwodniony i utwardzony kostką brukową. Nowa hala sportowa obecnie jest w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Koszt termomodernizacji budynku hali sportowej łącznie z kosztem dodatkowych prac remontowych i zagospodarowaniem otoczenia to nieco ponad 6 mln zł. Na inwestycję pozyskano dofinasowanie w wysokości 1,3 mln zł ze środków RPO Województwa Łódzkiego.

Dzięki tej inwestycji powstał nowoczesny obiekt sportowy, który będzie służył mieszkańcom Rawy i w którym zdecydowanie zwiększy się komfort korzystania z obiektu. Uzyskamy również znaczne oszczędności w opłatach za energię elektryczną i cieplną.

  • Hala1
  • Hala2
  • Hala3

Banery

Kalendarium

Banery