Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej

Trwają roboty budowlane przy Centrum opiekuńczo – mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej.

Wykonano roboty ziemne pod budynek, jego fundamenty oraz ich izolację pionową i poziomą. Wykonano roboty konstrukcyjne (słupy i rdzenie żelbetowe, mury, nadproża, belki i wieńce żelbetowe wraz ze stropem) parteru budynku wraz z posadzką. Trwają roboty branży sanitarnej związane z kanalizacją deszczową, przyłączem wodociągowym oraz gazowym.

Wykonano również część docelowego ogrodzenia terenu.

Zadanie jest dofinansowane w kwocie 3 055 520 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

  • COMA4
  • COMA5
  • COMA6

Banery

Kalendarium

Banery