CYFROWA GMINA

  • plakat projekt cyfrowa gmina

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „CYFROWA GMINA”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Finanse z grantu przeznaczone zostaną na rozbudowę infrastruktury informatycznej urzędu. Planowane wydatki to m.in.: zakup 2 serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zakup 5 komputerów do obsługi interesantów w Systemie Rejestrów Państwowych, szkolenia administratorów.

Podsumowanie projektu

Cyfrowa Gmina💻⌨️
Zakończyła się realizacja projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Łączna wartość zrealizowanego   projektu  wyniosła 100 000,00 zł. Był on realizowany w okresie od marca 2022 r. do września 2023 r.  Jego celem było podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.
W ramach projektu wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa, zakupiono sprzęt komputerowy oraz przeprowadzono szkolenia.

Banery

Kalendarium

Banery