Organizacje pozarządowe: związki, stowarzyszenia

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok

  • autor: Teresa Sekuter, data: 2014-05-12

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery