Straż Miejska

Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej, budynek Urzędu Miasta przy pl. Piłsudskiego 4.

Komendant Straży Miejskiej - mgr Jerzy Majewski pok. nr 4
dyżurny Straży Miejskiej pok. nr 5, e-mail: straz@rawamazowiecka.pl

Telefon alarmowy - 986 (czynny w godzinach pracy Straży Miejskiej)
Dyżurny telefon Straży Miejskiej w godzinach 8:00-16:00 tel. 46 814 44 40, w godzinach 16:00-22:00 tel. 601 35 32 21.

Straż Miejska pracuje od poniedziałku do piątku w miesiącach kwiecień-październik od 7:00 do 23:00 a od listopad - marzec w godzinach 7:00 - 22:00 oraz w piątki, soboty i niedziele w godzinach nocnych w zależności od zagrożenia.

Banery

Kalendarium

Banery