Stowarzyszenie "DOBRO DZIECI"

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "DOBRO DZIECI" w Rawie Mazowieckiej

ul. Kazimierza Wielkiego 9/4

96 - 200 Rawa Mazowiecka

tel. 605 - 966 - 145

email: info@dobrodzieci.pl

www.dobrodzieci.pl

Stowarzyszenie istnieje w Rawie Mazowieckiej od 10 lat, przy czym na początku swej działalności funkcjonowało jako rawski oddział Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Współna Troska" ze Skierniewic. W 2002 r. obecny Zarząd zadecydował o odłączeniu się od skierniewickiego stowarzyszenia i powołaniu nowego, samodzielnego stowarzyszenia w Rawie Mazowieckiej. Statutowymi zadaniami Stowarzyszenia są działania polegające na:

 • zwiększaniu aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych,
 • dążeniu do osiągnięcia przez osoby niepełnosprawne pełnego stopnia samodzielności,
 • rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji,
 • ochronie interesów osób niepełnosprawnych,
 • czuwaniu nad przestrzeganiem praw dziecka,
 • niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej i socjalnej,
 • prowadzeniu działalności na rzecz kształtowania świadomości społecznej wobec potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • aktywizacji społeczeństwa na rzecz niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • rozwijaniu samopomocowego ruchu rodzin osób niepełnosprawnych,
 • inne działania służące wspieraniu osób niepełnosprawnych.

W ramach swojej działalności Stowarzyszenie organizowanizuje m.in. imprezy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, np. turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, ogniska itp. Stowarzyszenie prowadzi również działalność szkoleniową i oświatową wspólnie z placówkami służby zdrowia i oświaty. Stowarzyszenie prowadzi ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych. Siedziba ośrodka znajduje się w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8 (tzw. stary ośrodek zdrowia). Zapisy na zajęcia rehabilitacyjne jak i do samego Stowarzyszenia prowadzone są pod nr tel. 46 81 51 362. 

drukuj ()

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2004-12-03

Banery

Kalendarium

Banery