Podstrony strony KOMUNIKATY

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIE dotyczące obowiązku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020 i z 2020 r. poz. 150) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane będą na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zwraca się do właścicieli nieruchomości o wypełnienie druku zgłoszenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków celem aktualizacji gminnej ewidencji.

XXII Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach odbędzie się XXII Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa.  Program spotkania w załączeniu. 

 • data: 2019-06-12

Wykaz telefonów dyżurujących w okresie 1 - 3 maja 2019 r.

1. Pogotowie wod-kan RAWiK – 601-395-677.

2. Komunikacja miejska – 607-184-977.

3. RTBS Administracja – 607-234-950.

4. RTBS Elektryk – 607-943-147.

5. RTBS Hydraulik-gazownik – 512-760-183.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Uprzejmie informuję, że Minister Środowiska powiadomił Wojewodów pismem z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: DLP-I.062.3.2016.EL o prowadzeniu w latach 2016 - 2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności.

Przypomnienie o zmianie terminu odbioru odpadów z dnia 11.11.2015r na dzień 12.11.2015r

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przypomina o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych przypadający na nadchodzące Święto Niepodległości z dnia 11 listopada 2015r (środa) na dzień 12 listopada 2015 (czwartek)

„Wyprawa - poprawa” - Sprzątanie Świata 2015

„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem 18 września 2015r rusza tegoroczna akcja Sprzątania świata.

Ogólnopolski konkurs "Sposób na sukces"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza do współpracy przy przeprowadzaniu XVI edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”

Uwaga na Barszcz Sosonowskiego

          W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej z dnia 01.07.2015 r dot. występowania na terenie województwa Łódzkiego niebezpiecznej toksycznie rośliny- Barszcz Sosnowskiego

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

W związku z przewidzianą na terenie województwa łódzkiego, w terminie od 30 kwietnia do 3 maja br. akcją ochronnego szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie,

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH W KWIETNIU 2015.

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż zmienił się harmonogram odbioru odpadów zmieszanych w miesiącu kwiecień 2015. Odbiór odpadów zmieszanych odbędzie się w następujące dni 17; 24; 29.04.2015r.

„Podwórko NIVEA” w Rawie Mazowieckiej ?”

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż Miasto zakwalifikowało się do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Podwórko NIVEA”, którego celem jest budowa 40 rodzinnych miejsc zabaw na terenie całej Polski.

Zbiórka gabarytów

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia mieszkańców, iż w dniach od 04.03.2015 r. do dnia 06.03.2015 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 na terenie miasta Rawa Mazowiecka zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Lista firm oczekujących na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5%(oprócz piwa).

Lista firm oczekujących na wydanie zezwolenia.

Przedsiębiorco, przypominamy o upływie terminu składania oświadczeń.

Informujemy, iż w dniu 31 stycznia 2015r. mija termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za ubiegły rok.

 • autor: wgk, data: 2015-01-23

Zbiórka gabarytów

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia mieszkańców, iż w dniach od 01.12.2014 r. do dnia 03.12.2014 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 na terenie miasta Rawa Mazowiecka zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Autobus Energetyczny w Rawie Mazowieckiej.

W dniu 16 października br. o godz. 9.00 do naszego Miasta przyjedzie Autobus Energetyczny czyli mobilne centrum informacyjno-edukacyjne.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej

Zgodnie z zaplanowaną na drugie półrocze 2014r. inwestycją „Modernizacji oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej” na ulicach miasta zakończyły się prace polegające na wymianie starych sodowych opraw na nowe źródła LED. Modernizacja przebiegła zgodnie z planem nie powodując większych utrudnień w ruchu drogowym

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Zapraszamy mieszkańców Rawy Mazowieckiej do wzięcia udziału w akcji "Ogólnopolski Głos Profilaktyki". Spotykajmy się 14 czerwca (sobota) 2014 roku o godzinie 16.00 przed Miejskim Domem Kultury w Rawie Mazowieckiej.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄTNA TERENIE MIASTA RAWA MAZOWIECKA

KOMUNIKAT

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych przypadający na nadchodzący Nowy Rok, tj. z dnia 1 stycznia 2014 r. na dzień 4 stycznia 2014 r. (sobota).

 

KOMUNIKAT

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia o zmianie terminów odbioru odpadów komunalnych przypadających na nadchodzący okres Świąt Bożego Narodzenia z dnia 25 grudnia 2013r na dzień 21 grudnia 2013 (sobota) oraz z dnia  26 grudnia 2013 na dzień 28 grudnia 2013 (sobota).

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Po uzgodnieniu z firmą Veolia Usługi dla Środowiska S.A. prezentujemy poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych i zbieranych selektywnie z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

Zbieramy gabaryty

Burmistrz Miasta zawiadamia mieszkańców , iż w dniach od 15.07.2013 r. do dnia 16.07.2013 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 na terenie miasta Rawa Mazowiecka zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka uprzejmie informuje, iż

w dniach od 8 do 20 kwietnia 2013 roku pracownicy Urzędu Miasta będą roznosili właścicielom domków jednorodzinnych komplety informacji dot. nowego systemu gospodarowania odpadami.

Co z tymi śmieciami?

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm. ) Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej przypomina mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych ( domków jednorodzinnych) o konieczności wypowiedzenia umów na odbiór odpadów komunalnych.

Dni dla klimatu

Od dnia 25 lutego do 3 marca 2013r. w pasażu Centrum Handlowego „Rawa Mode” możemy obejrzeć wystawę pod hasłem „Zadbaj o klimat”. Prezentacja jest częścią składową akcji edukacyjnej „Listy do Ziemi”, w której nasze Miasto bierze udział.

Rozstrzygnięcie konkursu " Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni"

W dniu 16 października 2012r. Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka rozstrzygnęła o przyznaniu nagród za udział w konkursie „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni” .

Konkursu "kwiatowego" cd.

W dniu 28 sierpnia 2012r. komisja powołana przy konkursie „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni” miała po raz drugi przyjemność rozsmakować się w wariacjach ogrodowych będących dziełem naszych mieszkańców.

Pamiętajcie o ogrodach...

W dniu 19 czerwca 2012r. Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka udała się w wizytą do właścicieli zakwalifikowanych w II edycji konkursu „Rawa Mazowiecka Miastem Kwiatów i Zieleni”ogrodów.

Rakotwórcze dioksyny

Przy okazji trwającego sezonu grzewczego apelujemy do wszystkich mieszkańców będących właścicielami pieców domowych o nie palenie w nich śmieci.
Obecnie śmieci to w zdecydowanej większości plastik, folia albo guma.

Banery

Kalendarium