Podstrony strony Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rakotwórcze dioksyny

Przy okazji trwającego sezonu grzewczego apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego Miasta będących właścicielami pieców domowych o nie palenie w nich śmieci. Obecnie śmieci to w zdecydowanej większości plastik, folia albo guma.
Piece domowe nie są przystosowane do spalania materiałów tego typu.
Według danych Fundacji ARKA z naszych pieców wydobywają się pyły z metalami ciężkimi, tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, dioksyny.
Wszystkie otulają nasze domostwa, wnikają do gleb, wód a stamtąd wciskają się do naszych organizmów z np.: pozornie ekologiczną marchewką.
Wraz z Fundacją ARKA przyłączamy się do akcji: "Kochasz dzieci nie pal śmieci”, naszym celem jest by akcja była wstępem do szeroko rozumianej kampanii edukacyjnej mającej na celu wypracowanie w naszej świadomości odpowiedzialności za powstające w  otoczeniu człowieka śmieci, potrzeby ich segregacji  i możliwości ich powtórnego wykorzystania.
 

  • autor: Katarzyna Przyłęcka
  • -

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery