Podział na rejony

Podział na rejony

  • mapka podziału na rejony

Rejon 1

Rejon pierwszy obejmuję południową część Rawy. Granicę od strony zachodniej wyznacza ulica Tomaszowska przez ulicę Kościuszki,
Wyszyńskiego, Plac Piłsudskiego łączy się z ulicą Warszawska gdzie wzdłuż koryta rzeki Rylki tworzy granicą z Rejonem 2-gim
W tym rejonie znajduję się rynek, osiedle 9-go maja i Solidarności.

Za patrole w tym rejonie odpowiedzialni są:

  • Starszy Specjalista Andrzej Borek,
  • Strażnik Radosław Rudzki
     

Rejon 2

Rejon drugi obejmuje północno-wschodnią część Rawy. Granicę z rejonem pierwszym tworzy od Placu Piłsudskiego ulica Warszawska skręcając wzdłuż koryta rzeki Rylki. W tym rejonie znajdują się obie strefy przemysłowe "Skierniewicka" i "Mszczonowska" oraz osiedle Zamkowa Wola.

Za patrole w tym rejonie odpowiedzialni są:

  • Starszy Inspektor Robert Zdziechowski,
  • Starszy Specjalista Paweł Walczak

Rejon 3

Rejon trzeci obejmuje zachodnią część Rawy. Granicę z rejonem pierwszym tworzy ulica Tomaszowska, a z rejonem drugim poprzez ulicę Łowicką ulica Jeżowska. W tym rejonie znajdują się Parki Miejski, Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zalew, osiedle przy ulicy Tomaszowskiej i osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Ogrodowej i tzw. ,,Pisarzy".

Za patrole w tym rejonie odpowiedzialni są:

  • Starszy Inspektor Wojciech Walczak,
  • Starszy Specjalista Michał Głębocki

Banery

Kalendarium

Banery