Aktualności Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

Adres szkoły: ul. Kościuszki 19 , 96-200 Rawa Mazowiecka

Organ prowadzący szkołę: Miasto Rawa Mazowiecka

Adres organu prowadzącego: Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).
  • Logo targów edukacyjnych

XIX Targi Edukacyjne

Wszystkich uczniów kończących w tym roku szkolnym szkołę podstawową zachęcamy do zapoznania się bogatą ofertą szkół ponadpodstawowych, która jest prezentowana w trakcie XIX Targów Edukacyjnych

Funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informuję, że działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegająca na bezpośrednim kontakcie z klientem, zostaje wznowiona z dniem 18 lutego 2021 r.

Piotr Irla

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  • autor: Anita Gałka, data: 2021-02-18
  • Maluch_logo

Kolejna dotacja dla TUPTUSIA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na stronie internetowej resortu wyniki konkursu Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021” moduł 2.

następna strona »

Banery

Kalendarium

Banery