Remont i Modernizacja budynku Urzędu Miasta

Remont i modernizacja budynku Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej
Remont budynku Ratusza został rozpoczęty w sierpniu 2005 roku. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe HEGOR Sp. z o. o., którego to oferta na kwotę 1 078 965,41 zł została uznana za najkorzystniejszą w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.
 
W ramach zamówienia uzupełniającego w grudniu 2005 r Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "DREWBUD" wykonało rekonstrukcję wieży za kwotę 80 000zł przywracając tym samym historyczny wygląd obiektu.
 
Do dnia dzisiejszego w budynku została wykonana nowa konstrukcja więźby dachowej wraz z pokryciem z dachówki ceramicznej, wymieniono drewniany strop nad I piętrem oraz nad parterem na konstrukcję żelbetową, wykonane zostały nowe instalacja: c.o., elektryczna, alarmowa, komputerowa, telefoniczna,  nowe żelbetowe klatki schodowe: główna i ewakuacyjna, nowy dębowy parkiet, wymienione zostały okna i drzwi, został wykonany  szereg prac wyburzeniowych, murarskich, tynkarskich.
 
Pozostały zakres prac - tj. malarskie, roboty zewnętrzne elewacyjne, roboty wykończeniowe - przewiduje się do zakończenia w październiku 2006 r.
 
 • autor: Michał Bors, data: 2006-08-31
Przebieg remontu Budynku Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej
 • kliknij aby powiekszyć
  Gmach budynku przed remontem
 • kliknij aby powiększyć
  Projektant mgr inż. Adrzej Hiper sprawdzający zgodność prac z projektem budowlanym.
 • Front budynku podczas remontu wieńca nad portykiem.
  Front budynku podczas remontu wieńca nad portykiem.
 • Kierownik budowy mgr inż. Włodzimierz Sęczkowski prezentuje stary zagrażający katastrofą gzyms.
  Kierownik budowy mgr inż. Włodzimierz Sęczkowski prezentuje stary zagrażający katastrofą gzyms.
 • Widok gzymsu i rozwarstwionej ściany kolankowej od strony ul. Kopernika
  Widok gzymsu i rozwarstwionej ściany kolankowej od strony ul. Kopernika
 • Przekrój gzymsu od strony Placu Piłsudskiego,
  Przekrój gzymsu od strony Placu Piłsudskiego,
 • Wznoszenie nowej więźby dachowej
  Wznoszenie nowej więźby dachowej
 • Kolejny etap budowy nowej więźby dachowej
  Kolejny etap budowy nowej więźby dachowej
 • Fotografia budynku od strony Placu Piłsudskiego z widocznymi słupami konstrukcyjnymi wieży.
  Fotografia budynku od strony Placu Piłsudskiego z widocznymi słupami konstrukcyjnymi wieży.
 • Wykonywanie docieplenia stropu nad I piętrem z wełny mineralnej
  Wykonywanie docieplenia stropu nad I piętrem z wełny mineralnej
 • Podłączanie istniejącej kotłowni gazowej do nowo wykonanej miedzianej instalacji c.o.
  Podłączanie istniejącej kotłowni gazowej do nowo wykonanej miedzianej instalacji c.o.
 • Zdjęcie przedstawiające bardzo zły stan techniczny ścian w budynku
  Zdjęcie przedstawiające bardzo zły stan techniczny ścian w budynku
 • Dach podczas prac dekarskich
  Dach podczas prac dekarskich
 • Kopuła wieży podczas krycia blachą miedzianą
  Kopuła wieży podczas krycia blachą miedzianą
 • Prace budowlane przy formowaniu żelbetowej klatki schodowej
  Prace budowlane przy formowaniu żelbetowej klatki schodowej
 • Nowe instalacje elektryczne w budynku
  Nowe instalacje elektryczne w budynku
 • Pierwsze egzemplarze okien i drzwi zaakceptowane przez Burmistrza do montażu w budynku Ratusza.
  Pierwsze egzemplarze okien i drzwi zaakceptowane przez Burmistrza do montażu w budynku Ratusza.

Banery

Kalendarium

Banery