Obwodnica Miasta

SZYBCIEJ I BEZPIECZNIEJ Z WARSZAWY DO ŁODZI OD 3 LISTOPADA 2005 DROGA OBWODOWA MIASTA RAWA MAZOWIECKA (ciąg drogi krajowej nr 72)

Pod koniec 2002r. Miasto nabyło prywatną działkę – ostatni brakujący grunt pod węzeł „Biała” na skrzyżowaniu z drogą krajową S8 (Warszawa – Wrocław). Umożliwiło to Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uzyskać pozwolenie na budowę drogi obwodowej w ciągu drogi krajowej nr 72 Łódź –Rawa Mazowiecka. 4 listopada 2003 r. GDDKiA ogłosiła międzynarodowy przetarg na wykonanie powyższego przedsięwzięcia. Jego rozstrzygnięcie nastąpiło w lutym 2004 roku. Wykonawcą inwestycji zostało konsorcjum STRABAG Sp. z o.o., Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „MOSTY – ŁÓDŹ” S.A. Realizacja tej inwestycji rozpoczęła się w II kwartale 2004 roku.

Wartość inwestycji to około 7 mln EURO. Na inwestycję uzyskano dofinansowanie z programu PHARE Spójność Społeczna i Gospodarcza, w wysokości ok. 3 mln EUR. Beneficjentem środków jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prace przebiegały sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Ich efektem jest droga o długości 3,4 km, przebiegająca w północnej części miasta. W ten sposób pomyślnie zakończono budowę jednej z największych w regionie inwestycji komunikacyjnych.

Droga obwodowa miasta Rawa Mazowiecka:
  • usprawniła ruch komunikacyjny na trasie Łódź – Warszawa
  • ułatwiła dostęp do terenów inwestycyjnych miasta;
  • pozwoliła na zachowanie zabytkowego centrum miasta (wyprowadzenie ruchu, głównie tranzytowego, z centrum miasta);
  • poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi.

drukuj (SZYBCIEJ I BEZPIECZNIEJ Z WARSZAWY DO ŁODZI OD 3 LISTOPADA 2005 DROGA OBWODOWA MIASTA RAWA MAZOWIECKA (ciąg drogi krajowej nr 72))

Banery

Kalendarium

Banery