Regulamin Turnieju Koszykówki Ulicznej

Regulamin Turnieju Koszykówki Ulicznej

 1. Organizatorem Turnieju Koszykówki Ulicznej jest Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka.
 2. Turniej Koszykówki Ulicznej odbędzie się 3 czerwca 2006 r. w godz. 12:00-16:00 na boisku sportowym na Osiedlu 9-go Maja w Rawie Mazowieckiej.
 3. Turniej prowadzony będzie według zasad tradycyjnej koszykówki systemem mieszanym (w eliminacjach drużyny będą grały systemem pucharowym lub w przypadku dużej ilości drużyn będą grupy, do których zostaną przydzielone po 4 drużyny, a możliwość awansu będą miały po dwie z każdej - mecze po 5 minut, a w części finałowej systemem „każdy z każdym” - mecze po 7 minut). 
 4. Zawody odbywać się będą w dwóch kategoriach:
  • do lat 15
  • kategoria „open”
 5. Drużyny zgłaszające się do Turnieju Koszykówki Ulicznej powinny liczyć 4 graczy (3+1 rezerwowy).
 6. Aby zgłosić drużynę do turnieju należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy (formularz zawiera następujące dane: imiona i nazwiska graczy, nr pesel, miejsce zamieszkania, nazwę drużyny oraz kategorię). Formularze zgłoszeniowe będą dostępne u organizatorów od 29 maja do 2 czerwca 2006 r. w godz. 14.00-16.00. 
 7. Impreza będzie ubezpieczona, dlatego wszyscy zgłaszający w momencie zgłaszania się do Turnieju zobowiązani są do podania numeru pesel i miejsca zamieszkania. 
 8. Wszystkie uwagi i pytania należy zgłaszać do organizatorów (Urząd Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 13) w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2006 roku w godz. 14:00-16:00.

Banery

Kalendarium

Banery