Regulamin Turnieju Koszykówki Ulicznej

Regulamin Turnieju Koszykówki Ulicznej

1. Organizatorem Turnieju Koszykówki Ulicznej jest Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka.

2. Turniej Koszykówki Ulicznej odbędzie się 3 czerwca 2006 r. w godzinach 12.00 – 16.00 na boisku sportowym na Osiedlu 9-go Maja w Rawie Mazowieckiej.

3. Turniej prowadzony będzie według zasad tradycyjnej koszykówki systemem mieszanym (w eliminacjach drużyny będą grały systemem pucharowym lub w przypadku dużej ilości drużyn będą grupy, do których zostaną przydzielone po 4 drużyny, a możliwość awansu będą miały po dwie z każdej - mecze po 5 minut, a w części finałowej systemem „każdy z każdym” - mecze po 7 minut).

4. Zawody odbywać się będą w dwóch kategoriach:

- do lat 15

- kategoria „open”

5. Drużyny zgłaszające się do Turnieju Koszykówki Ulicznej powinny liczyć 4 graczy (3+1 rezerwowy).

6. Aby zgłosić drużynę do turnieju należy wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy (formularz zawiera następujące dane: imiona i nazwiska graczy, nr pesel, miejsce zamieszkania, nazwę drużyny oraz kategorię). Formularze zgłoszeniowe będą dostępne u organizatorów od 29 maja do 2 czerwca 2006 r. w godzinach 14.00 – 16.00.

7. Impreza będzie ubezpieczona, dlatego wszyscy zgłaszający w momencie zgłaszania się do Turnieju zobowiązani są do podania numeru pesel i miejsca zamieszkania.

8. Wszystkie uwagi i pytania należy zgłaszać do organizatorów (Urząd Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 13) w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2006 roku od godz. 14.00 do 16.00.

Banery

Kalendarium

Banery