Skierniewicka IIIa

Strefa Przemysłowa SKIERNIEWICKA, kompleks IIIa

Lokalizacja

miasto

Rawa Mazowiecka

gmina

Rawa Mazowiecka

województwo

łódzkie

Powierzchnia nieruchomości

2,40 ha

Numery ewidencyjne działek

324/3, 325/3 – część do projektowanej drogi

Orientacyjna cena

30zł/m2 + VAT

Informacje dotyczące nieruchomości

właściciel

Miasto Rawa Mazowiecka

forma zbycia gruntu

sprzedaż

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny produkcyjne, składy, magazyny

Opis terenu

obecne użytkowanie

rolne - zmeliorowane

klasyfikacja gruntów

R IVa, R IVb, R V

różnica poziomów

10 m

poziom wód gruntowych

poniżej 3 m

istniejące budynki

nie ma

Uzbrojenie terenu

woda

 Φ 355 i Φ110, w odl. 30 m

kanalizacja

Φ200, w odl. 30 m

gaz

średnie ciśnienie; φ 80 w odl. 1300 m

elektryczność

na terenie kompleksu; 15 kV

łącza telekomunikacyjne

dostępne na żądanie

Ograniczenia budowlane

maksymalny procent dopuszczalnej zabudowy

bez ograniczeń

ograniczenia wysokości budynków

bez ograniczeń

Komunikacja

droga dojazdowa (rodzaj nawierzchni i szerokość)

ul. Miodowa – asfalt – szer. 7m

odległość od autostrady / drogi krajowej

droga obwodowa w ciągu drogi krajowej nr 72 – granica strefy

kolej

Rogowska Kolej Dojazdowa – granica strefy

odległość od lotniska

Warszawa Okęcie –  75km

Łódź Lublinek – 75km

Dodatkowe informacje

możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

Banery

Kalendarium

Banery