Skierniewicka IIIb

Strefa Przemysłowa SKIERNIEWICKA, kompleks IIIb

 

Lokalizacja

miasto

Rawa Mazowiecka

gmina

Rawa Mazowiecka

województwo

łódzkie

Powierzchnia nieruchomości

 

2,20 ha

Numery ewidencyjne działek

 

324/4, 325/4

Orientacyjna cena

 

70 zł/m2 + VAT

Informacje dotyczące nieruchomości

właściciel

Miasto Rawa Mazowiecka

forma zbycia gruntu

sprzedaż

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny produkcyjne, składy, magazyny

Opis terenu

obecne użytkowanie

rolne

klasyfikacja gruntów

R IVb, R V

różnica poziomów

10 m

poziom wód gruntowych

poniżej 5 m

istniejące budynki

nie ma

Uzbrojenie terenu

woda

Φ 355 i Φ110, w odl. 500 m

kanalizacja

Φ200, w odl. 500 m

gaz

średnie ciśnienie; φ 80 w odl. 1800 m

elektryczność

na terenie kompleksu; 15 kV

łącza telekomunikacyjne

dostępne na żądanie

Ograniczenia budowlane

maksymalny procent dopuszczalnej zabudowy

bez ograniczeń

ograniczenia wysokości budynków

bez ograniczeń

Komunikacja

droga dojazdowa (rodzaj nawierzchni i szerokość)

ul. Miodowa – asfalt – szer. 7m

projektowana droga gruntowa – 500 m

odległość od autostrady / drogi krajowej

droga obwodowa w ciągu drogi krajowej nr 72 – granica strefy

kolej

Rogowska Kolej Dojazdowa – granica strefy

odległość od lotniska

Warszawa Okęcie –  75km

Łódź Lublinek – 75km

Dodatkowe informacje

 

możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

 

 

Banery

Kalendarium

Banery