Zadania

Do zadań wydziału w zakresie promocji, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, należy:
1. realizacja działań promocyjnych spójnych ze strategią rozwoju miasta,
2. prowadzenie, wspólnie z wydziałem GT współpracy z jednostkami i instytucjami wspierającymi rozwój potencjału gospodarczego miasta,
3. przygotowywanie wydawnictw promocyjnych,
4. realizacja materiałów reklamowych opatrzonych znakami miasta,
5. współpraca z wydziałami Urzędu Miasta, jednostkami miejskimi, środowiskami lokalnymi, instytucjami i organizacjami ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi w zakresie promocji miasta,
6. prowadzenie współpracy z mediami, w szczególności proponowanie tematyki współpracy oraz redagowanie informacji, realizowanie patronatów medialnych nad wydarzeniami,
7. udział w przygotowaniu, realizacji i promocji wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjnym organizowanym przez miasto,
8. nawiązywanie kontaktów z miastami i innymi partnerami za granicą oraz prowadzenie współpracy na poziomie władz miasta oraz pomoc wydziałom i jednostkom miasta w rozwoju kontaktów zagranicznych,
9. prowadzenie strony internetowej miasta,
10. prowadzenie profilu Miasta w mediach społecznościowych,
11. prowadzenie spraw związanych z symbolami miasta (herb, logo, flaga).

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Życzenia