Zadania

Do zadań wydziału w zakresie promocji, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, należy:

 1. realizacja działań promocyjnych spójnych ze strategią rozwoju miasta,
 2. prowadzenie, wspólnie z wydziałem GT współpracy z jednostkami i instytucjami wspierającymi rozwój potencjału gospodarczego miasta,
 3. przygotowywanie wydawnictw promocyjnych,
 4. realizacja materiałów reklamowych opatrzonych znakami miasta,
 5. współpraca z wydziałami Urzędu Miasta, jednostkami miejskimi, środowiskami lokalnymi, instytucjami i organizacjami ogólnopolskimi oraz międzynarodowymi w zakresie promocji miasta,
 6. prowadzenie współpracy z mediami, w szczególności proponowanie tematyki współpracy oraz redagowanie informacji, realizowanie patronatów medialnych nad wydarzeniami,
 7. udział w przygotowaniu, realizacji i promocji wydarzeń o charakterze kulturalno-rekreacyjnym organizowanym przez miasto,
 8. nawiązywanie kontaktów z miastami i innymi partnerami za granicą oraz prowadzenie współpracy na poziomie władz miasta oraz pomoc wydziałom i jednostkom miasta w rozwoju kontaktów zagranicznych,
 9. prowadzenie strony internetowej miasta,
 10. prowadzenie profilu Miasta w mediach społecznościowych,
 11. prowadzenie spraw związanych z symbolami miasta (herb, logo, flaga).

Banery

Kalendarium

Banery