Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 24 września 2013r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • autor: wgk

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery