UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Środa, 26 Czerwca 2019, Imieniny: Jana, Pawła, Dawida

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Decyzje Środowiskowe » Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka, 11.12.2017r.

Nasz znak: GK.6220.3.2017.11                                                

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.- Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

zawiadamia Strony

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 31.12.2017 r. ze względu na okoliczność:

  • dopełnienia przez organ prowadzący postępowanie ustawowego obowiązku, w trybie art. 10  i art. 79a ww. ustawy, właściwego zawiadomienia stron postępowania
    o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
    a tym samym umożliwienia stronom zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji,

w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i czasowego magazynowania odpadów w tym złomu (surowców wtórnych) w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Reymonta 7A”, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 308/15 położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka z wniosku firmy PHU MAR-MET Marek Wolski, ul. Zamkowa Wola 2a, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74  ust. 3 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Zgodnie z art. 37 § 2 wyżej cytowanej ustawy ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

  • autor: Karolina Gawot, data: 2017-12-12

wstecz

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.