Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

                                     Data: 14.12.2020r.

Nasz znak:GK.6220.4.2020                        

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o wydaniu w dniu 9 grudnia 2020r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

Nazwa – „Budowie farmy fotowoltaicznej „Rawa Mazowiecka 1” o mocy do 3 MW
na działkach o numerach ewidencyjnych 364, 365/1, 363/3, 362/3, 361/1  w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka”

Lokalizacja – działki o numerach ewidencyjnych 364, 365/1, 363/3, 362/3, 361/1
w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie.

Inwestor –   Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-300 Tomaszów Mazowiecki

            Jednocześnie informuje o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 4, pokój 18 w godzinach urzędowania tj. 800-1500.

 

  • autor: Karolina Gawot, data: 2020-12-15

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery