UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Środa, 26 Czerwca 2019, Imieniny: Jana, Pawła, Dawida

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Decyzje Środowiskowe » Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dnia  2007.06.06

Z A W I A D O M I E N I E

O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

            Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r. poz. 1071 , ze zmianami)

Burmistrz  Miasta Rawa Mazowiecka

zawiadamia ,że w dniu 14.05.2007 r. na wniosek Prologis Poland XXXI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Szyszkowej 20 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia polegającego  na budowie projektowanego centrum magazynowo-logistyczno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną” na terenie działek nr ewidencyjny 205/1, 205/2, 206/1, 206/2, 207/2, 207/5, 208/2, 208/5, 209/2, 209/7, 210/1, 211/1, 212/1, 217-225  i 386/1 obręb 2 położonych w Rawie Mazowieckiej   pomiędzy ul. Mszczonowską a drogą krajową E 8.

Ponieważ w powyższej sprawie  liczba stron przekracza 20 , zgodnie z art. 46a ust. 5 z dnia 27 kwietnia 1001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) wniosek  ten został podany  do publicznej wiadomości  poprzez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej oraz na tablicy ogłoszeń. Załączona do wniosku dokumentacja- informacja o przedsięwzięciu znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie  Pl. Piłsudskiego 4 w Wydziale Gospodarki Komunalnej pok.  Nr 18, w godz. od 800  do 1600 .

Ponadto zgodnie z art.  32 ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo  ochrony środowiska  zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej , Plac Piłsudskiego 4 , pokój nr 18 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

  • autor: Duda Dariusz, data: 08.06.2007

wstecz

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.