UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Środa, 26 Czerwca 2019, Imieniny: Jana, Pawła, Dawida

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Wydział Gospodarki Komunalnej » Ochrona środowiska » Decyzje Środowiskowe » Decyzje o Uwarunkowaniach Środowiskowych »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Rawa Mazowiecka, dnia 18.08.2009r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia,

iż w dniu 12  sierpnia 2009r. w Wydziale  Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu został przyjęty raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:

 "Zmiana  sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stacje demontażu pojazdów” zlokalizowanej na działce  o numerze ewidencyjnym 268/2 obręb 3 w Rawie Mazowieckiej ulica Zamkowa Wola 44

Z  dokumentacją można się zapoznać  w  Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej Plac Piłsudskiego 4 pokój nr 18 w godz. od 800  do  1600 .

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawiy można składać  w terminie od 18 sierpnia  do 08 września 2009r. 

  • autor: A Piotrowski, data: 30.08.2009

wstecz

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.